0,,17733400_303,00
این روزها اخبار مربوط به گروهک تروریستی داعش در صدر خبرگزاری ها وهمه ی توجه ها به سوی تحولات این گروه است.اما مسئله ی عصفناکی در اردوگاه های داعش در حال وقوع است که دل هر انسانی را به درد می آورد و دولتهای غربی و عربی که حرف از حقوق بشر و دفاع از مظلوم می زنند و داعش ساخته ی دست آنها است باید جوابگوی ان باشند و آن استفاده ی ابزاری از کودکان است . کودکانی که باید مشغول بازی و درس خواندن باشند،اما اکنون در اردوگاه های نظامی داعش مشغول آموزش نظامی هستند. این کودکان که اکـثرا بی خانمان هستند توسط این گروهک ربوده و در اردوگاه های نظامی نگهداری می شوند. داعش عقیده ها و اصول افراطی خود را به آنها تحمیل می کند و بعد مهارتهای اولیه جنگ را به آنها آموزش می دهد. این کودکان برای جنگهای طولانی علیه غرب آموزش می بینند و این امید وجود دارد که جنگجویانی که امروز آموزش می بینند برای سالها در خدمت جنگ باشند. بنابر گزارشات،این کودکان از هم اکنون به میدان نبرد فرستاده می شوند و به عنوان سپر انسانی از آنها استفاده می شود. متاسفانه رقمی درباره ی تعداد این کودکان وجود ندارد.بنابر گفته ی شاهدان عینی از شهرهای عراق به محققان سازمان ملل : کودکانی را به چشم خود دیده اند که با سلاح هایی که توان حملشان را نداشته اند در حالیکه یونیفرم داعش به تن داشته اند،مشغول گشت خیابانی و دستگیری افراد محلی بوده اند. این کودکان آنقدر به گردن زدن افراد جلوی چشمشان عادت کرده اند که دیگر از دیدن چنین صحنه هایی شوکه نمی شوند. داعش کودکی و قلب آنها را نابود کرده است. ژنرال مک مستر که وظیفه برآورد تهدیدات آتی و برنامه ریزی برای آینده ارتش را دارد می گوید: داعش نه تنها به عمد مردم قلمروی تحت کنترل خود را از تحصیل منع می کند ،بلکه آنها را شستشوی مغزی می دهد . آنها سوء استفاده از کودکان را در مقیاس صنعتی انجام می دهند و جمعیت جوان این منطقه را وحشی صفت و به طور سیستماتیک فاقد صفات انسانی می کنند . امیدواریم به زودی زود این گروهک تروریستی از صحنه ی روزگار محو شود و این کودکان معصوم به شهرهای خود برگردند و زندگی عادی خود را در پیش بگیرند ، همچنین منطقه از وجود این گروهک شرور پاک شود.